Skip to content

Functional Advisory Board session - 20 oktober 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 17 november 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en agenda

  Kadaster: Op 12 oktober 2021 heeft een digitaal bedrijfsbezoek plaatsgevonden 'bij' Kadaster van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van de verstrekte subsidie voor SensRNet. Het 'bezoek' verliep in goede sfeer en men is onder de indruk van hetgeen dit project tot nu toe heeft bereikt!

 2. Nieuws m.b.t. de SensRNet pilots

  Tilburg: Vorige week (week 41) heeft het 1e overleg plaatsgevonden met 'alle' deelnemers. Helaas waren niet alle deelnemende gemeentes erbij. AFgesproken is dat dit gezamenlijke pilotoverleg om de week zal plaatsvinden. Het is de bedoeling om op 15 december de pilots 'af te ronden'. Wat dit precies betekent is nog onderdeel van discussie maar deelnemende gemeentes die nog niet zijn gestart of nog in de beginfase zitten worden aangespoord om zo snel mogelijk aan te haken. Het blijkt over het algemeen veel tijd te kosten om een pilot goed op de rit te krijgen. Dat betreft niet alleen de installatie maar ook de zaken eromheen.

  Zoals bekend zal Amsterdam het op een andere manier gaan doen dan de 'gewone' pilotdeelnemers. Dit in verband met de door Amsterdam aangekondigde meldingsplicht voor sensoren. In ieder geval doen de gemeentes Tilburg, Den Bosch en Utrecht echt mee.

  Eindhoven spreekt uit dat het meer energie zal gaan steken in het ten uitvoer brengen van de SensRNet pilot. Zij zijn wel al bezig en de intentie is er echt. Het invoeren van sensoren op basis van het door Eindhoven verder uitgewerkte 'bulk invoer script' wordt gebruikt en werkt goed. Eindhoven geeft aan hier nog meer aanpassingen op te gaan doen om het nog beter te maken.

  Tot slot over de pilots: Eindhoven zou (ook) graag zien dat deelnemers aan de pilot aansluiten bij het FAB-overleg (of andersom). Dit komt de afstemming tengoede omdat in beide overleggen overlappende zaken worden besproken. Kadaster meldt dat dit idee al is gecommuniceerd naar de leden en dat het wacht op de reacties daarop.

 3. SensRNet Backlog Items

  In de afgelopen periode zijn een aantal kleinere zaken uit de backlog opgepakt.

  Issue ops#41: "Sensoren niet zichtbaar in de centrale viewer" is opgelost. Dit betrof een configuratiefout.

  Eindhoven vraagt of er een centrale viewer in de demo-omgeving beschikbaar zou kunnen komen. Kadaster: die is er iinderdaad op dit moment niet maar we kunnen hier naar kijken. Hiervoor is een issue aangemaakt: home#239.

  Eindhoven merkt op dat details die niet zijn ingevuld bij sensoren leiden tot kale/lege tabbladen. Er zijn dan ook geen attributen of veldnamen te zien die hadden moeten worden ingevuld. Voor dit issue is door Eindhoven discussie#243 geopend.

  Eindhoven merkt op dat een device kan voorkomen zonder sensor. De keuze voor device en sensor is duidelijk maar als er een device zonder sensor bestaat dan kan dat verwarrend zijn voor gebruikers. Is het niet beter om een device met nul sensoren onzichtbaar of niet mogelijk te maken? Kadaster verzoekt om hiervoor een 'discussion' aan te maken. Dit is geworden discussion#243.

  Op de agenda staan een aantal te bespreken issues (a, b en c hieronder). Eindhoven geeft aan ook een aantal andere issues te willen bespreken (d, e en f hieronder).

  a. Issue frontend#181: Verlaten/verwijderen van een organisatie. Kadaster geeft demo van nieuwe functionaliteit. Een organisatie kan pas worden verwijderd als alle sensoren verwijderd zijn.

  b. Issue home#193: Keuzelijst sensortype publiceren en eventueel filteren op relevantie. Eindhoven geeft uitleg bij het waarom van het issue: de huidige keuzelijst is overcompleet, te groot en geeft 'vervuiling' ("rare sensoren") en het ziet er slordig uit. Den Bosch stelt voor om voordat dit issue wordt opgepakt even de pilotresultaten af te wachten. Hierdoor kunnen ook de gebruikerservaringen worden meegenomen. Overige aanwezigen stemmen hiermee in. Kadaster meldt nog dat de voorbereiding hiervan (voor implementatie) ook onder werkpakket 3 (red: zie notulen 25-08-2021) van de MVP+-fase valt. Hier wordt namenlijk ook besproken welke sensoren wel en niet zullen worden geregistreerd.

  c. Issue home#175: Waardelijsten publiceren bij de definities. Eindhoven geeft uitleg bij het waarom van het issue: als gebruiker die niet precies weet wat er ingevoerd moet worden is het vooral handig om waardelijsten beschikbaar te hebben in een drop-down. Kadaster: Dit issue staat op de lijst om binnenkort op te pakken.

  d. Op verzoek van EIndhoven worden ook kort besproken de issues home#143: Verificatie van coordinaten als array bij NSGI en home#93: Datamodel - Coƶrdinaten sensorlocatie. Eindhoven legt de issues (nogmaals) uit en geeft daarbij een update van de discussies die in issue home#143 worden gevoerd. Afgesproken wordt hier binnenkort samen met Kadaster mee verder te gaan.

  e. Ook op verzoek van Eindhoven wordt nog eens besproken issue home#107: Observed Area als locatie gebruiken. Eindhoven legt het issue (nogmaals) uit en geeft een update. (red: zie notulen 22-09-2021). Voor de implementatie van de ObservedArea is issue frontend#166 aangemaakt. Voorlopig wordt alleen voor de cirkel gekozen als ObservedArea en deze zal niet in de centrale viewer worden getoond.

  f. Issue home#196: Eenheden / unit of measurement. Eindhoven: legt ook deze issue uit en geeft de status. Ook hier is het voorstel om de pilotresultaten af te wachten zodat gebruikerservaringen kunnen worden meegenomen maar Eindhoven en Kadaster zullen onafhankelijk hiervan wel samen doorgaan met discussiƫren en voorstellen doen.

 4. SensRNet Discussions

  Kadaster brengt de volgende 'discussions' onder de aandacht met het verzoek aan de FAB-deelnemers hierover na te denken en input te geven:

  a. Discussion#233: Technisch applicatie beheer & life cycle management beleggen.

  b. Discussion#237: Should each Org (LegalEntity) have its own blockchain address instead of one address per registry node?

 5. Wvttk en Afsluiting

  In Groningen wordt het Let's Gro innovatiefestival georganiseerd. SensRNet is via Kadaster betrokken zodat op dit festival de SensRNet-applicatie kan worden bekeken.

  Kadaster organiseert elk jaar GEO-week voor scholen (is al geweest). Dit jaar is ook voor de kinderen een sensoren-presentatie gegeven. Kinderen zijn op zoek gegaan naar sensoren in de openbare ruimte. Het doel was bewustwording van sensoren.

  Het volgende FAB-overleg is op 17 november 2021 van 9:00 - 10:00 uur.