Skip to content

Functional Advisory Board session - 25 augustus 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 22 september 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Iedereen wordt welkom geheten na de (voor een aantal) vakantieperiode.
  • Er zijn verder geen mededelingen vanuit de FAB-leden.
 2. Invulling MVP+ fase

  • Door Kadaster wordt een presentatie gegeven over het vervolg van het project ná de MVP-fase, nu de MVP+ fase genoemd. Het behandeld een voorstel van het Governance team (beslisnotitie) dat op 24 augustus jl. op hoofdlijnen is geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg. De presentatie en de beslisnotitie zal naar de individuele FAB-leden worden verstuurd via e-mail. De belangrijkste punten uit de presentatie:

   De MVP+-fase is een overbruggingsperiode. Het geeft daarmee lucht om een aantal zaken uit te zoeken, om meer uit de lopende pilots te halen en waar mogelijk de pilots uit te breiden naar andere gemeenten.

   De focus ligt daarmee dus op andere zaken dan de software ontwikkeling en er is afgesproken, om budgetaire redenen, dat in deze fase geen nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld.

   Het doel blijft om een nationaal sensoren register in te voeren op basis van vrijwiligge deelname.

   De financiering voor de MVP+-fase is rond en er zal worden gekeken naar de financiering ná deze fase.

   Er zijn 8 werkpakketten met bijbehorende trekkers gedefinieerd waaraan zal worden gewerkt. De onderwerpen zijn: Projectmanagement, Hosting, Beleid, Pilots, Technische ondersteuning, Wettelijke verankering, Opschalingsanalyse, Implementatieplan (incl. financiering).

   Pas ná MVP+ zal er weer focus op externe communicatie gelegd worden.

   De MVP+-fase duurt tot en met 31 maart 2022.

   Het opdrachtgeverschap ligt bij BZK die ook de projectleider (dagelijkse leiding) levert.

   Er wordt een (bestuurlijke) stuurgroep geformeerd die het huidige Governanceteam zal vervangen.

  • N.a.v. de presentatie ontstaat een discussie over de afspraak dat er voorlopig geen 'nieuwe functionaliteit' zal worden ontwikkeld (vanwege het ontbreken van budget daarvoor): de uitleg van de presentator is dat het inderdaad niet de bedoeling is dat dat er volledig nieuwe wensen worden opgepakt maar dat er wel ruimte is voor bugs, bestaande issues en 'noodzakelijke verbeteringen' die nog nodig zijn om het systeem bruikbaar te maken voor gebruikers (bv als gevolg van bevindigen uit de pilots).

  • De reacties van de FAB-leden op de presentatie zijn overwegend positief. Het wordt door meerdere leden omschreven als een "logisch vervolg" en men is benieuwd naar het verdere verloop van deze fase en wat er wordt afgesproken over de volgende fase. Rotterdam merkt op dat het belangrijk is dat er aandacht is voor de semantiek (welke taal hanteren we met elkaar) en dat ook daar de backlog op wordt uitgebreid.

 3. Stand van zaken - issues in de backlog (zie bord)

  Hieronder het belangrijkste over het werk aan SensRNet uit de afgelopen periode:

  • Kadaster bespreekt issue home#216. Deze komt uit de pilot in Tilburg waar is gebleken dat het verlaten van een organisatie kan leiden tot een 'lege' organisatie die niet meer toegankelijk is (niemand heeft nog de rechten). Daarnaast is gebleken dat een organisatie als geheel niet verwijderd kan worden. Hiervoor is frontend-issue#181 aangemaakt.
 4. Wvttk en Afsluiting

  • Vanuit Rotterdam de vraag of er een link is met het het algoritme-register? Het antwoord is nee. De Vraag komt vanuit WOB-verzoek bij de gemeente Rotterdam. Waarschijnlijk zullen andere gemeenten ook via zo'n WOB-verzoek bevraagd worden. Er kan in ieder geval verwezen worden naar de 'GitHub-website' van SensRNet die alle relevante informatie bevat.
  • Tot zover, volgende FAB-overleg is op 22 september van 9:00 - 10:00 uur.