Skip to content

Blockchain or not

Blockchain is a buzzword which attracts attention, positive and negative. Therefore this page describes the point of view about this topic in the SensRNet context. Because of the Dutch context only of SensRNet at this moment this document is written in Dutch only for the time being.

Blockchain is een buzzword dat veel aandacht trekt, zowel positief als negatief. Blockchain duidt zowel op een technologie als op een trend, een beweging. Laten we eerst blockchain 'ontraadselen' (demystify) en vervolgens de techniek in de context van SensRNet beschouwen.

Blockchain als trend pretendeert een oplossing te zijn om een vertrouwde derde partij te kunnen vervangen door techniek ... maar dat is tot nu toe vooral belofte, toekomstvisie en droom. In werkelijkheid is een vertrouwde derde juist voorwaarde om blockchain (goed) te kunnen toepassen. Er zijn wel uitzonderingen zoals Bitcoin ... maar ook daar zijn twijfels of een vertrouwde derde wel ontbreekt. Op dit moment zijn er drie grote partijen die de 'mining' van Bitcoin doen en doordat zij een 'track record' hebben dat betrouwbaar te doen, worden deze min of meer beschouwd als de vertrouwde derde partij.


SensRNet perspectief

Voor SensRNet is blockchain als trend nauwelijks relevant of van belang. Het gaat - voor dit moment - niet over het invullen van een vertrouwde derde partij, maar om het bij elkaar brengen van informatie uit vertrouwde partijen, namelijk de bronhouders die sensoren bezitten. Aangezien SensRNet nu beperkt is in scope tot overheden, zijn alle deelnemers in het blockchain netwerk bekend en erkend.

Op een later moment komt dit wellicht weer ter sprake als commerciële bedrijven en burgers ook deel gaan nemen in het netwerk en wellicht sensoren zichzelf gaan aanmelden bij het netwerk en zichzelf gaan registreren ... maar dat is (nog) toekomstmuziek.


Hoe werkt een Blockchain? Een blockchain is een transactieketen van data die gedeeld is tussen een netwerk van individuele onafhankelijke partijen. In blockchains worden transacties opgeslagen zonder dat deze verwijderd of aangepast kunnen worden. Een blockchain is decentraal en elke partij die aangesloten is op het blockchainnetwerk is in het bezit van een volledige kopie van het grootboek, de lijst van transacties.

bron: Blockchain Now!

Blockchain als technologie is wél van belang voor SensRNet. De technologie onder blockchain wordt 'Distributed Ledger Technology' (DLT) genoemd; het decentraal kunnen beheren van een 'ledger', een grootboek, een register. Nr #1 van de Key Concepts van SensRNet is 'Decentralisation as given'; de architectuur gaat uit van decentrale opzet. Dat betekent dat er behoefte is aan een technologie die decentraal is en ondersteunt. Een blockchain, of beter gezegd DLT, legt transacties vast in blokken die onweerlegbaar op elkaar volgen. Nr #2 van de Key Concepts van SensRNet is 'Event-driven'. Dit sluit - niet toevallig - heel goed aan bij de transacties van een DLT.


SensRNet perspectief

Voor SensRNet is een DLT de technologische oplossing als invulling van de Key Concepten om decentraal events te kunnen vastleggen en te delen in een netwerk van nodes.


Er zijn wel overwegingen die in acht genomen moeten worden:

  1. Open vs Gesloten: Hoe open kan de DLT zijn voor SensRNet?

Als eerste inrichting is gekozen voor een gesloten DLT wat betekent dat alle nodes bekend zijn. Dit zijn de partijen die een 'SensRNet node draaien' (infrastructuur met de DLT software geïnstalleerd hebben, beheren en verbonden zijn in het DLT/SensRNet netwerk)

Dit is bekend als een 'permissioned blockchain'

  1. Publiek (Public) vs Privé (Private) data: Is de data in de DLT publiek toegankelijk / open data?

Vanuit het Key Concept 'Privacy by design' wordt er geen data gedeeld die privé (private) is. Dat betekent dat de DLT in principe leesbaar voor iedereen kan zijn. Dat is voor dit moment het uitgangspunt voor SensRNet. Mogelijk wijzigt dit standpunt naar aanleiding van 'geheime / private sensoren' (zie issues home#8, home#100)

  1. Netwerkbeheer: Wie is admin?

Op dit moment is SensRNet nog in alpha fase en zijn hier geen uitgebreide beslissingen over genomen. In de (nabije) toekomst zullen daar enige keuzes in genomen moeten worden ... maar die hangen samen met de governance van SensRNet en het nationale sensorenregister als totaal. Voor dit moment is Kadaster de beheerder (admin) van het netwerk. Alleen beheerders van Kadaster kunnen andere nodes toevoegen aan het netwerk.

Extra mogelijkheden

Blockchains bieden extra mogelijkheden, bijvoorbeeld rondom Smart Contracts. Dit zijn stukjes code die gebruikt worden om data aan de blockchain toe te voegen en validatie uitvoeren en zo integriteit kunnen afdwingen. Omdat iedere blockchain deelnemer een Smart Contract controlleert, wordt het onmogelijk om transacties te publiceren die niet voldoen aan de definities die de Smart Contracts stellen. Smart Contracts bieden ook mogelijkheden om geautomatiseerd met het netwerk te kunnen communiceren. Zo zouden - in de toekomst - sensoren zichzelf kunnen aanmelden in het netwerk waarna een bronhouder kan claimen de eigenaar te zijn. Voorlopig is dit out of scope voor SensRNet en liggen er nog een aantal fundamentele vraagstukken die eerst beantwoord moeten worden voordat dit mogelijk wordt. Technisch is deze beperking er niet meer (oa) dankzij blockchain.

Alternatieven

De Distributed Ledger Technology is gebaseerd op peer-to-peer netwerken en het vastleggen van een niet wijzigbare lijst van transacties (immutable transactions). Alternatief voor SensRNet zou kunnen zijn om dat zelf opnieuw te ontwikkelen. Een peer-to-peer netwerk op te zetten en daarop uitwisseling van events als transacties te gaan doen ... maar dat ligt zo dicht tegen een DLT aan, dat dit als onzinnig en dubbel wordt beschouwd.

Wel zijn er alternatieven in de keuze van welke DLT er toegepast wordt. Op dit moment is dat Multichain en eerder is HyperLedger Fabric overwogen. Deze laatste zou een goed alternatief zijn als Multichain te kort gaat schieten in mogelijkheden.


Meer info: