Skip to content

Pilots

In de tweede helft van 2021 worden er een aantal pilots gestart. Pilots kunnen verschillende focus hebben:

  1. Technische pilot: de installatie van een registry node op de eigen Haven-compliant cloud platform (of nader te bepalen omgeving naar best effort) en het verzamelen van feedback hierover.
  2. Business pilot: Het gebruiken van het sensorenregister in de gemeentelijke organisatie en het verzamelen van feedback hierover, tbv van de business case.
  3. Transparantie pilot: Het verstrekken van informatie over sensoren in de directe omgeving van een geselecteerde groep burgers en het verzamelen van feedback hierover.

Overzicht

Legenda
✅ done ✋ committed ❓ willing
Bronhouder Technische pilot (self hosted) Technische pilot (joined) Business pilot Transparantie pilot Status
Gemeente Tilburg ✅ - ✋ - Onbevestigd
Gemeente Eindhoven ✋ - ❓ - Onbevestigd
Gemeente Amsterdam ✋ - ✋ ❓ Onbevestigd
Gemeente Utrecht ❓ - - - Onbevestigd
Gemeente Nijmegen ❓ - ❓ ❓ Onbevestigd
Gemeente Den Bosch ❓ - ❓ - Onbevestigd
Gemeente Rotterdam ❓ - ❓ - Onbevestigd
Gemeente Helmond ❓ - ❓ - Onbevestigd
Gemeente Breda - - - - Onbevestigd
Gemeente Eersel - ❓ - - Onbevestigd
Gemeente Apeldoorn - - - - Onbevestigd
Gemeente Zwolle - - - - Onbevestigd

Technische pilot

Er bestaan twee soorten pilots:

  1. 'self hosted' waarbij een bronhouder zelf een Registry Node gaat hosten. Voorwaarden: cloud infrastructuur, identity provider integratie.
  2. 'joined' waarbij een bronhouder gebruik maakt van een Registry Node van een andere bronhouder. Voorwaarden: identity provider integratie (en een samenwerking met de bronhouder die wél de hosting doet uiteraard)

Voorwaarden (voor meer info: zie documentatie):

  1. SensRNet gaat uit van een beschikbare cloud infrastructure gebaseerd op Common Ground Haven (incl. TLS cert voor ontsluiting)
  2. SensRNet beheert zelf geen gebruikers, maar maakt gebruik van integratie met een identity prodiver op basis van de Open Connect ID standaard.

Voor de technsiche pilot is de volgende documentatie relevant en belangrijk:

Business pilot

Voor de business pilots zijn de volgende zaken relevant:

Transparantie pilot

// TODO