Skip to content

Use Cases (NL)

Sterk verouderd ... en misschien nog steeds actueel. Deze pagina moet worden gecontroleerd en bijgewerkt.

UC1.01 Eigenaar kan zich registeren

must have

Als sensoreigenaar (bijv. gemeente) kan ik mijzelf registreren, inloggen in mijn 'Registry Node App'.

Voor dit moment is dit niet gekoppeld aan enig gebruikerssysteem (bijv. Azure account oid), maar kiezen we voor 'hard coded' tokens voor elke gebruiker (in te stellen per node instantie).

UC1.02 Eigenaar kan een sensor registeren

must have

Als sensoreigenaar kan ik een sensor registreren. Deze wordt direct in mijn scherm zichtbaar op de kaart. Bij de registratie behoren een aantal zaken te worden vastgelegd: - Doel en grondslag - Locatie - Link naar sensordata - Gegevens over openbaar zijn van de sensor en de data - Thema

UC1.03 Eigenaar kan een sensor verwijderen

must have

Als sensoreigenaar kan ik mijn sensoren zien op de kaart en daarvan een kiezen om te verwijderen.

UC2.01 Burger krijgt inzicht in sensoren op de kaart

must have

Als burger / inwoner kan ik op de kaart zien welke sensoren er zijn en wat deze doen / meten.

UC2.02 Burger kan meer informatie opvragen van een sensor

must have

Als burger / inwoner kan ik een sensor selecteren en meer informatie opvragen / te zien krijgen.

UC2.03 Burger kan op basis van GPS sensoren 'zien'

could have

Als burger / inwoner kan ik met mijn mobiele device mbv GPS locatie zien welke sensoren er op die locatie aanwezig zijn.

UC2.04 Burger kan het doel van een sensor opvragen

should have

Als burger / inwoner kan ik in de detail informatie van de applicatie zien wat het doel is van een sensor en de reden deze daar aanwezig is (korte samenvatting / vermelding). Daar kan ik verwijzingen vinden naar meer informatie en de grondslag.

UC2.05 Burger kan fouten terugmelden

could have

Als burger kan ik terugmelden als er een sensor ontbreekt of als er informatie onjuist is.


MoSCow:

must have should have could have won't have