Skip to content

Functional Advisory Board session - 15 december 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 12 januari 2022 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en agenda

  Het is gebleken dat enkele FAB-leden (buiten Kadaster) een uitnodiging voor de vervolgreeks van FAB-overleggen in 2022 hebben gehad die om 8:00 uur begint. Dit is niet correct en heeft waarschijnlijk met zomer- en wintertijd instellingen te maken. FAB-leden worden verzocht dit zelf te corrigeren naar 9:00 uur. Het overleg blijft dus gewoon starten om 9:00 uur.

  Afgelopen vrijdag (10 december 2021) stonden alle seinen op rood in 'IT-land' vanwege een kwetsbaarheid in een veel gebruikte Java-component (Log4j). Door het SensRNet-team is onderzocht of die kwetsbaarheid ook binnen de SensRNet-applicatie speelt en gebleken is dat dit niet het geval is. SensRNet bevat weinig Java-afhankelijkheden en is daarmee dus niet kwetsbaar. De Viewer gebruikt wel Java componenten maar niet het bewuste Log4j en is dus ook niet kwetsbaar. Over de door de gemeentes gebruikte tooling rond SensRNet kan deze uitspraak natuurlijk niet gedaan worden en het advies is dan ook om de eigen implementaties en tools rond SensRNet zelf te (laten) controleren op deze kwetsbaarheid.

  Korte update van het bestuurlijk overleg van donderdag 9 december:

  • Het bestuurlijk overleg zal vanaf januari in frequentie iets toenemen naar 1 keer per maand.

  • Op dit moment lijkt de planning om eind maart de MVP+-fase af te ronden haalbaar dus dat is positief nieuws.

  • Eind maart is er een beslismoment gepland t.a.v. de verschillende scenario's waarmee SensRNet nĂ¡ maart verder kan gaan. De (mogelijke) scenario's zijn nu onderwerp van onderzoek voor de SensRNet stuurgroep.

  • Er is inmiddels ook een (voorzichtig) begin gemaakt met het implementatie plan.

 2. Nieuws m.b.t. de SensRNet pilots

  Een update over de pilot vanuit Kadaster:

  • Er is hard gewerkt door de verschillende gemeentes die met een pilot bezig zijn.

  • Tilburg heeft inmiddels actief sensoren toegevoegd. Deze zijn ook zichtbaar in de productie omgeving.

  • Utrecht is bezig om SensRNet-gebruikers aan te laten sluiten en de daarbij horende documentatie up-to-date te brengen. Daarbij wordt ook de gebruikershandleiding gebruikt zoals die in eerste instantie door de Gemeente Eindhoven is opgesteld. Deze handleiding is nog niet helemaal compleet en kan nog verder uitgebreid worden.

  • Eindhoven is nog bezig met het voorbereiden van de installatie maar denkt die op korte termijn te kunnen afvoeren. Zodra de installatie compleet is zal het door Eindhoven opgestelde FME script (zie de gebruikershandleiding) voor het geautomatiseerd toevoegen van sensoren via de API ook door henzelf gebruikt worden.

  • Hilversum had het plan om aan te sluiten bij Tilburg. Dit blijkt in de praktijk toch lastig te regelen. Hoewel het technisch geen probleem is ontstaan er toch vragen over wie nu met wie een contract heeft en wie nu uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk is. De situatie blijkt dus vooral organisatorisch complex. Positief hieraan is nog wel dat dit probleem dankzij de pilot naar boven is gekomen. Op dergelijke toekomstige scenario's kunnen we ons dus voorbereiden en dat is heel nuttig!

 3. Handleidingen voor gebruikers en beheerders

  Eindhoven heeft de 1e versie van de gebruikershandleiding geschreven. Inmiddels zijn hier ook al aanpassingen aan gedaan en is de handleiding te vinden in de SensRNet Documentatie site. Meer aanpassingen, uitbreidingen en verbeteringen zullen nog volgen en feedback is natuurlijk van harte welkom. Voor Eindhoven is dit een afgesproken deliverable en Eindhoven en Kadaster bedanken elkaar voor de goede samenwerking bij det totstandkoming van dit document.

 4. SensRNet Backlog Items

  De volgende issues zijn besproken:

  • Issue frontend#166: ObserverdArea kunnen invoeren. Kadaster heeft hier aan gewerkt en geeft een demo. In de frontend kan de ObservedArea getekend worden als een cirkel. Met behulp van de muis kan de straal van de cirkel aangepast worden. Deze cirkel wordt in de backend opgeslagen als een polygoon. In de backend kun je (met de API) een polygoon invoeren (dus ook een cirkel). Dit moet nog goed gedocumenteerd worden, vooral hoe het via de API opgevoerd moet worden. De bedoeling is dat indien in het excel-invoerbestand van de API een straal wordt opgegeven dat in het excelbestand zelf hiervan een polygoon gemaakt wordt ten behoeve van invoer in SensRNet. Binnen de ObservedArea functionaliteit worden wel checks uitgevoerd met betrekking tot de technische data maar er worden geen functionele checks gedaan (zijn het zinvolle data?). In de centrale viewer zijn de ObservedAreas overigens (volgens eerdere afspraak) niet te zien. Daar kan eventueel later een ander besluit over worden genomen. Wellicht dat uit de pilots nog suggesties voor aanpassingen komen waarover ook op een later moment beslist kan worden. Nu de groep voorlopig akkoord is zal deze functionaliteit in de komende week naar de productie omgeving gebracht worden.

  • Issues home#176 over de excel template t.b.v. in bulk invoeren (en verwijderen) van sensoren is kort besproken. Er is al een eerste versie beschikbaar (zie de gebruikershandleiding) maar er moet ook nog werk aan gebeuren. O.a. met betrekking tot de ObservedArea. Eindhoven en Kadaster zullen hieraan blijven werken in de komende periode.

  • Issue home#196: Eenheden / unit of measurement. Dit issue moet worden opgenomen in de gebruikersdocumentatie en zal daarom nog open blijven staan.

 5. Wvttk en Afsluiting

  Aanstaande maandag 20 december zal Eindhoven een demonstratie geven aan Utrecht over het gebruik van SensRNet en de API n.a.v. de gereedgekomen gebruikershandleiding inclusief de FME scripts voor het geautomatiseerd toevoegen (en verwijderen) van sensoren. Na vragen van enkele FAB-leden is besloten deze demo breder te geven en een uitnodiging te sturen aan alle deelnemende gemeentes. De demo is bedoeld voor gebruikers van de Registry Node en SensRNet.

  Het volgende FAB-overleg is op woensdag 12 januari 2022 van 9:00 tot 10:00 uur.

  Hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!