Skip to content

Functional Advisory Board session - 6 april 2022

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Dit is voorlopig het laatste FAB-overleg. Er is geen afspraak gemaakt voor een volgend overleg.

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)
 • Gast: projecteleider BZK

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, agenda en mededelingen

  De MVP+-fase is op 1 april jl. geƫindigd. Zie hieronder voor verdere toelichting.

 2. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg d.d. 30 maart 2022

  De projectleider BZK brengt verslag uit van het bestuurlijk overleg d.d. 30 maart 2022: Het verslag van het Bestuurlijk Overleg is per e-mail verzonden aan de FAB-deelnemers. De uitkomst van dit overleg wordt als positief gezien voor het verolg van SensRNet. Er wordt op dit moment onderzocht of SensRNet onder de vlag van DiSGeo (Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties) kan worden voortgezet. Dit onderzoek gaat ongeveer 3 maanden in beslag nemen. Ook de financiering is nadrukkelijk onderwerp van onderzoek. In deze periode zal ook de opschalingsanalyse van het VNG beschikbaar komen en dat zal worden meegenomen in het onderzoek. Voor de korte termijn is afgesproken dat de hosting doorgaat zodat de gemeentes (bronhouders) het MVP+ inclusief de landelijke viewer kunnen blijven gebruiken. In juni zal in het GI-beraad worden besloten of SensRNet doorgaat onder de vlag DiSGeo.

  Vraag van Den Bosch: Is er een plan B voor het geval SensRNet niet doorgaat met DisGeo? Het antwoord is dat er geen plan B is maar dat de kans klein wordt geacht dat SensRNet niet verder gaat. De boodschap is dat we ons daar niet al teveel zorgen over moeten maken. Uitgangspunt is dat SensRNet onder DiSGeo komt te vallen inclusief een nog te benoemen projectleider. Men wil de stekker er niet uittrekken.

  Vraag van Eindhoven: Er is op dit moment geen goede koppeling in SensRNet met de basisregistraties (DiSGeo werkt met basisregistraties). Gaat er dus prioriteit worden gegeven aan de koppeling van SensRNet aan de basisregistraties? Het antwoord is dat hier zeker rekening mee gehouden gaat worden in de priortering van de op te pakken zaken van SensRNet zodra het groene licht is gegeven voor het vervolgtraject.

 3. Geplande activiteiten/mijlpalen tussen 1 april en 1 juli 2022

  De MVP+-fase is op 1 april 2022 beƫindigd.

  Op 11 mei (datum en locatie zijn nog onzeker op dit moment) wordt een 'ateliersessie' georganiseerd met alle stakeholders om te kijken of en hoe de ontwikkeling van SensRNet verder vormgegeven kan worden. Zaken als rolverdeling, financiering, juridische mogelijkheden/beperkingen en governance komen daar aan de orde evenals de integratie met DisGeo.

  De verwachting is dat tijdens de ateliersessie ook de opschalingsanalyse van de VNG beschikbaar komt waarvan de resultaten kunnen worden meegenomen in de discussies.

  Tussen 1 april en 1 juli 2022 zal SensRNet nog gehost worden waardoor bestaande bronhouders het MVP inclusief de landelijke viewer kunnen blijven gebruiken.

 4. Beschikbaarheid, gebruik en ontwikkeling SensRNet

  De Kadaster productie- en demo-omgevingen blijven draaien zodat gemeenten bij hun data blijven kunnen. De ontwikkeling zal zich beperken tot alleen het oplossen van bugs en verder zal noodzakelijk onderhoud natuurlijk ook gedaan worden. De Test omgeving wordt uitgezet. Deze werd alleen door het Kadaster gebruikt bij de ontwikkeling van SensRNet.

 5. SensRNet Backlog Items

  De volgende issues zijn in de afgelopen periode afgerond:

  • Issue home#175: Waardelijsten publiceren bij de definities.

  • Issue central#61: Organisatie url wordt ook weergegeven als die niet is opgegeven.

  • Issue frontend#212: Device naam wordt niet goed ingeladen in edit mode.

  • Issue backend#152: Data wordt niet goed opgeschoond bij verwijderen Observation goal.

  • Issue frontend#211: "Opgeslagen!" melding soms foutief.

  De (laatste) issues waar nog aan wordt gewerkt zijn:

  • Issue home#135: Onderzoek: Documenteren / publiceren hoe gebruikers issues kunnen aanmelden.

  • Issue home#272: Community pagina toevoegen aan documentatie site. Op de documentatie site is een plek gemaakt onder "contributors" waar alle deelnemers met logo zichtbaar zijn

  • Door Eindhoven is een Discussion gestart m.b.t. niet-zichtbare informatie van sensoren. Hiervoor is door Kadaster issue home#280 aangemaakt die zo snel mogelijk zal worden opgelost.

 6. Wvttk en Afsluiting

  Er is geen nieuwe datum vastgelesteld voor het volgende FAB-overleg. De agendareeks is gecancelled. Allereerst worden de uitkomsten afgewacht van de ateliersessie (zie punt 3.).

  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun tijd en inzet en met elkaar hopen we op een snel en positief besluit m.b.t. de 'doorstart' van SensRNet.