Skip to content

Functional Advisory Board session - 9 maart 2022

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 6 april 2022 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, agenda en mededelingen

  Mededelingen.

  Kadaster deelt informatie over de stand van zaken rond de voortzetting van SensRNet. Het oorspronkelijke plan was om op 1 april de MVP+-fase af te sluiten en te starten met de productiefase. Hiervoor is het echter nog te vroeg. Er is besloten om op 1 april niet met de productiefase te beginnen maar een voorbereidingsfase in te lassen die duurt van 1 april tot en met 31 december 2022. Op 1 januari 2023 zou dan de productiefase moeten starten. Deze 'adempauze' zal worden gebruikt om de productiefase beter voor te bereiden en ook de tijd te nemen om de opschalingsanalyse (door de VNG) goed af te ronden en de impact hiervan mee te nemen in de voorbereidingen. De opschalingsanalyse wordt ergens in april verwacht. Het is de intentie om tijdens de voorbereidingsfase wel door te kunnen gaan met het verder ontwikkelen van SensRNet. Rond 30 maart a.s. zal bekend worden hoeveel ruimte hiervoor is, zowel financieel als juridisch.

  Kadaster stelt de vraag aan FAB-leden om alvast na te denken over welke functionaliteiten eventueel zouden kunnen worden opgepakt tijdens de komende voorbereidingsfase. FAB-leden zullen binnenkort apart (via mail) worden benaderd met deze vraag.

 2. Nieuws m.b.t. de SensRNet pilots

  Korte update m.b.t. 3 gemeenten:

  Tilburg: De SensRNet Registration Node is tijdelijk 'uit de lucht gehaald' vanwege een aantal security issues in de cloudomgeving (niet gerelateerd aan SensRNet).

  Breda: Het blijkt moeilijk om de SensRNet Registration Node draaiende te houden in de cloudomgeving. Binnenkort wordt hier ook met Kadaster in het kader van de pilot-support over gesproken.

  Eindhoven: De pilot loopt uit (doorlooptijd) vooral vanwege personele problemen.

 3. SensRNet Backlog Items

  De issues die in de afgelopen periode zijn afgerond:

  • Issue ops#46 - "Scan Docker Images for vulnerabilities in CI":
   Security issues (vulnerabilities) in de eigen Kadaster omgeving worden nu eenvoudiger zichtbaar en beter beheersbaar.

  • Issue frontend#85 - "Layers – Inzoom en uitzoomen i.c.m. de BRT layer werkt niet (altijd)".

  • Issue frontend#90 - "Verzoek nieuwe functionaliteit - mogelijkheid voor sneller / grootschaliger (bulk) invoer van sensoren".

  De issues die nu 'In Progress' zijn:

  • Issue home#175 - "Waardelijsten publiceren bij de definities":
   Kadaster geeft een korte demo van de status van dit issue en waaraan nu gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat de getoonde waardelijst beheersbaarder en eenvoudiger wordt. Het is echter nog niet klaar en er wordt verder over nagedacht en aan gewerkt.
 4. Wvttk en Afsluiting

  Geen afsluitende opmerkingen.

  Het volgende FAB-overleg is op woensdag 6 april 2022 van 9:00 tot 10:00 uur.