Skip to content

Functional Advisory Board session - 9 februari 2022

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 9 maart 2022 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Kadaster (initiator)
 • Gast: Projectleider BZK

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en agenda

  Geen mededelingen

 2. Nieuws m.b.t. de SensRNet pilots

  De projectleider (BZK) van de MVP+-fase van het project Sensorenregister geeft een statusupdate (LINK):

  • Een kort verslag per werkpakket van MVP+.
  • De planning van de MVP+-fase (t/m april 2022) wordt kort toegelicht.
  • Verschillende scenario's zijn in onderzoek voor het vervolg, nĂ¡ de MVP+-fase.
 3. SensRNet Backlog Items

  De volgende issues zijn besproken:

  • Issue ('bug') frontend#182 "Sensor type validatie geeft geen melding".
  • Issue ('bug') frontend#195 "Device kan meermaals aangemaakt worden".
  • Issue ('bug') backend#141 "Naam observedArea overal gelijktrekken binnen SensRNet".
  • Issue ('bug') frontend#165 "ID van een sensor toevoegen / beschikbaar maken in de UI".
  • Issue ('bug') viewer#48 "Observatiedoelen netjes tonen in centrale viewer".
  • Issue ('bug') viewer#35 "Details Datastream in Central Viewer zijn te wijzigen".

  Van de oplossingen van deze issues is door het ontwikkelteam een demo gegeven.

  Verder zijn besproken:

  • Issue home#263 "Schrijven beheerdershandleiding". De handleiding is nu helemaal compleet en in sync met de omgeving (actueel 9 februari 2022). Een instructievideo is aan de handleiding toegevoegd.

  • Issue home#175 "Waardelijsten publiceren bij de definities". Is nog onderhanden. Kadaster bezint zich nog over hoe de waardelijsten in GitHub het best kunnen worden gevisualiseerd.

 4. Refinement Backlog Items

  Aan FAB-leden wordt gevraagd te (blijven) kijken naar de backlog om nut, noodzaak en prioriteit van de overgebleven issues (mede) te kunnen bepalen. De FAB-leden kunnen mede bepalen wat de belangrijkste wensen/eisen zijn zodat die dan met de beperkt beschikbare tijd in de juiste volgorde (prioriteit) kunnen worden opgepakt. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor de "In Refinement" kolom: issues die wachten op input FAB-leden worden aangeduid met het label "wacht op FAB".

  Verder zijn besproken:

  • Issue home#187 "Aanvulling Themes": Er ligt een verzoek van Amsterdam om specifieke items toe te voegen. FAB-leden spreken echter uit dat ze de lijst graag standaard en zo eenvoudig mogelijk willen houden. Besloten wordt daarom om de bestaande KOOP-lijst voorlopig te blijven hanteren en deze dus niet aan te vullen met specifieke items. Wellicht dat Amsterdam in gesprek zou kunnen gaan met KOOP over het toevoegen van thema's.

  • Issue home#272 "Community pagina toevoegen aan documentatie site": De wens is om alle deelnemers & contributers met naam en logo op de site te vermelden. Eindhoven doet de suggestie om dit te doen in de paragraaf "Contributing".

  • Issue home#193 "Keuzelijst sensortype publiceren en eventueel filteren op relevantie": Het is de bedoeling om alleen relevante sensoren in de lijst op te nemen. Suggesties van Eindhoven staan in het issue genoemd. Probleem is echter dat er geen standaard lijst is en hetgeen relevant is voor iedere gemeente anders kan zijn. Men is het eens over het feit dat de lijst te lang is. Hoewel er wel aandacht is besteed aan de eenvoud in het gebruik van de lijst blijft het lastig en tijdrovend om door een zoekresultaat te scannen en de juiste sensor(en) eruit te kiezen. En hoewel de lijst te lang is komt het toch ook voor dat het gewenste sensortype er niet in staat.

  Een idee is om de bestaande lijst aan te gaan passen op basis van het daadwerkelijke gebruik en dan gedurende het gebruik alle niet-gebruikte items op enig moment te verwijderen dan wel toe te voegen als ze gemist worden. Een "levende" lijst dus die wordt bijgehouden op bais van het gebruik. Vastgesteld wordt dat binnen de huidige deelnemers (FAB-leden) er geen specialist op het gebied van sensor(types) is en we niet weten welke types en modellen nu in de lijst zouden moeten zitten.

  Voorstel:

  1. We kunnen per organisatie (van de FAB-leden) uitvragen welke soorten sensoren we hebben/willen en deze uitgevraagde lijsten daarna met elkaar vergelijken.
  2. Map daarna de bestaande BGT-lijst van typen sensoren met het uitgevraagde en kijk wat daar uit komt.

  Dit lijkt een manier om te beginnen met de vorming van een niet-te-lange eenvoudige lijst van sensortypen.

 5. Wvttk en Afsluiting

  Geen afsluitende opmerkingen.

  Het volgende FAB-overleg is op woensdag 9 maart 2022 van 9:00 tot 10:00 uur.