Skip to content

Functional Advisory Board session - 12 januari 2022

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 9 februari 2022 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en agenda

  Naar aanleiding van de oplevering van de nieuwe gebruikershandleiding heeft de gemeente Eindhoven op 20 december j.l. een workshop gehouden over het (in bulk) invoeren van sensoren in SensRNet. Van deze workshop is een opname gemaakt die ook in de gebruikershandleiding is geplaatst.

 2. Nieuws m.b.t. de SensRNet pilots

  Een update over de pilots vanuit Kadaster:

  • Resultaten en bevindingen zijn verzameld en opgeschreven en worden gereviewed. De documenten zullen na de reviews worden gedeeld met betrokkenen. Het is de bedoeling dat op basis van deze documenten de opschalingsanalyse wordt gestart.
 3. SensRNet Backlog Items

  De volgende issues zijn besproken:

  • Issue home#176 over de excel template t.b.v. in bulk invoeren (en verwijderen) van sensoren is kort besproken. Eindhoven wil bij 'ObservedArea' het opgeven van een straal faciliteren (in de excel) en gaat dit testen en beschikbaar stellen.

  • Issue home#196: Eenheden / unit of measurement: Eenheden kunnen nu worden ingevoerd in de frontend. Kadaster heeft tijdens deze sessie een demo hierover gegeven. De 'Unit of Measurement' is nu een nieuw invoerveld met suggesties voor mogelijke invoer. Eindhoven zal het excel-script (voor bulk-invoer sensoren) hierop aanpassen door een extra veld toe te voegen (zie de 'script'-paragraaf in de gebruikershandleiding). FAB-leden kunnen dit dan testen.

  Amsterdam verzoekt om velden in het invoer-script (excel) zo min mogelijk 'verplicht' te stellen om de invoerlast te beperken. Liever bijvoorbeeld bij een veld als 'sensorhoogte' de mogelijkheid om deze leeg te laten dan een verplichte waarde te moeten invoeren. Over dit onderwerp kan verder gediscusieerd worden in https://github.com/kadaster-labs/sensrnet-home/discussions/287.

 4. Refinement Backlog Items

  Kadaster geeft uitleg over de veranderingen in het gebruik van het GitHub-bord. Deze veranderingen zijn gedaan vanwege de huidige MVP+-fase waarin er minder tijd is voor nieuwe ontwikkelingen.

  Bijvoorbeeld: In de 'Refinement' kolom worden de issues bijgehouden die nog nader onderzoek vergen naar wat er precies gevraagd wordt en hoe het aangepakt gaat worden. Daarbij kan een label (paars) aan het issues toegevoegd worden met de tekst "wacht op FAB". Hiermee wordt aan de FAB-leden (meer) input gevraagd over wat precies de bedoeling is van dit issue.

  Op dit moment 3 issues met dit kenmerk.

  • Issue home#187: Aanvulling Themes.
  • Issue home#272: Community pagina toevoegen aan documentatie site.
  • Issue home#285: Stralingsemissies aan sensor toevoegen.

  Het laatste issue betreft een vraag van (een) ongeruste/betrokken burger(s) via het Kadaster. Discussie over dit onderwerp: - We kunnen bijvoorbeeld keurmerken m.b.t. starlingsemissie toevoegen i.p.v. gedetailleerde informatie geven over straling. Die informatie is meestal moeilijk te achterhalen. - Andere optie is om een veld toe te voegen: "voldoet aan wetgeving' of iets dergelijks.

 5. Wvttk en Afsluiting

  Amsterdam stelt de vraag of mobiele sensoren onder het MVP(+) vallen. Dit is niet het geval.

  Het volgende FAB-overleg is op woensdag 9 februari 2022 van 9:00 tot 10:00 uur.