Skip to content

Functional Advisory Board session - 14 juli 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 25 augustus 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gast: Responsible Sensing Lab (AMS Institute en Gemeente Amsterdam)
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Onze gast van het Responsible Sensing Lab wordt welkom geheten. Uitnodiging heeft plaatsgevonden via contactpersoon Kadaster vanwege overlappende activiteiten van het Responsible Sensing Lab en het SensRNet project.
  • Er is een overzicht gemaakt in GitHub van de lopende pilots met specifieke informatie per pilot.
 2. Voortzetting FAB

  • Er is op dit moment vanwege de afwezigheid van betreffende vertegenwoordiger geen informatie over de voortzetting van het SensRNet project m.b.t. budgetten e.d.
  • Het volgende voorstel m.b.t. de voortzetting van de FAB-overleggen is goedgekeurd door de aanwezige FAB-leden:

   We continueren het FAB-overleg met een frequentie van 1 maal per 4 weken. We slaan een deel van de vakantieperiode over en starten weer op 25 augustus 2021 op de gebruikelijke tijd van 9:00 tot 10:00 uur.

 3. Stand van zaken onderhanden werk (zie bord)

  Hieronder het belangrijkste over het werk aan SensRNet uit de afgelopen periode met daarnaast de introductie van (de samenwerking met) het Responsible Sensing Lab:

  • Onze gast van het Responsible Sensing Lab ligt het waarom van zijn aanwezigheid toe (zie ook dit issue #203). De gemeente Amsterdam in samenwerking met het AMS Institute waar het Responsible Sensing Lab een onderdeel van is, doet onderzoek naar de impact van sensoren in de samenleving maar ook hoe je het best kunt communiceren naar grote groepen mensen die niet direct ge├»nteresserd zijn in het onderwerp sensoren (maar die er wel zorgen over kunnen hebben). Vragen vanuit het publiek zijn bijvoorbeeld:

   Wat zijn sensoren, van wie zijn ze, wat doen ze en waarom op die plek? Hoe wordt er (democratisch) controle op uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van privacy?

   Het Responsible Sensing Lab spreekt de wens uit, gezien de overlap, van samenwerking tussen SensRNet en het Responsible Sensing Lab in dit onderzoek. De discussie en de voortgang zal verder worden gevoerd in eerste instantie via het discussie-issue #203 en via initiatieven die beide partijen ondernemen om de contacten warm te houden. Benadrukt wordt dat op initiatief van SensRNet partner Amsterdam al vrij uitgebreid is nagedacht over de vraag: wat is een sensor? Hier kunnen wij elkaar dus mee helpen. Gehoopt wordt dat het nieuwe waardevolle contact met het Responsible Sensing Lab zal leiden tot samenwerking, praktisch met SensRNet gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek naar techniek en communicatie m.b.t. de beleving in de openbare ruimte. Afgesproken is dat partijen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen.

  • Er wordt een uitleg gegeven over de nieuwe indeling in GitHub van de werkvoorraad-kolommen. Er zijn 2 kolommen toegevoegd specifiek bedoeld voor operationele zaken, bijvoorbeeld issues die komen uit de pilots. De bestaande kolommen worden meestal gevuld door het (nu nog) Kadaster-ontwikkelteam. Het is de bedoeling dat de operationele kolommen (ook) gevuld worden door "externen" (in de zin van "niet-ontwikkelteam-leden") m.b.t. operationele zaken die zich voordoen bij de uitrol van SensRNet of in de pilots.

  • Verder is nogmaals de 'Discussions-pagina' in GitHub toegelicht door Kadaster om discussies over idee├źn of specifieke onderwerpen binnen de groep te faciliteren. Alle FAB-leden en hun achterban worden uitgenodigd om ook hieraan bij te dragen.

  • Door Kadaster wordt een korte demo gegeven over de implementatie van issue #133: het gebruik van de MijnSensoren lijst als edit-tabel. D.m.v. een editable lijst van sensoren worden nieuwe mogelijkheden geboden om meerdere sensoren tegelijk aan te passen (bv locatie) of te verwijderen. Niet alle data in de lijst kunnen worden aangepast. De demo is bedoeld om de mogelijkheden weer te geven en op basis daarvan gebruikers input te laten geven voor verdere uitbreiding van de editable-data. Geef dus de wensen door aan het ontwikkelteam via het aanmaken van nieuwe issues of 'notes' in GitHub. Begin hier als je nog niet precies weet hoe dat moet en voeg de 'note' toe aan de betreffende werkvoorraad-kolom in het project-board.

  • Naar aanleiding van mailing vanuit de gemeente Nijmegen: het hosten van een node blijkt duur te zijn en de toegankelijkheid voor eindgebruikers (bv burgers) voldoet niet aan minimale eisen (uit o.a. WCAG). Dit betreft specifiek de Viewer (dus niet de Registration Nodes die alleen toegankelijk zijn voor 'deskundigen'). Een voorbeeld is de informatieoverdracht voor visueel gehandicapten maar ook zaken als beveiliging en privacy. Hiervoor zijn inmiddels verschillende issues opgevoerd.

  • De wens is geuit om iets van een rapportage te hebben m.b.t. het gebruik van de Centrale Viewer. Hiervoor is issue #34 aangemaakt.
 4. Wvttk en Afsluiting

  • Vraag van Amsterdam: is er gedacht aan mobiele sensoren en het in bulk opvoeren van sensoren - door Kadaster is kort antwoord gegeven; mobiele sensoren vallen buiten de scope van het opgeleverde MVP (maar SensRNet kan hierop wel uitgebried worden) en de laatste ontwikkelingen m.b.t. het in bulk opvoeren van sensoren staan in issue #176.
  • Kadaster geeft status over (praktische) voortzetting van SensRNet in de rest van 2021 (los van de discussie over budget). Het Kadaster ontwikkelteam pakt relatief kleine zaken nog wel op er zijn natuurlijk ook nog de pilots, zie het [nieuwe overzicht]pilot pagina van de lopende pilots.
  • Tot zover, volgende FAB-overleg dus op 25 augustus van 9:00 - 10:00 uur.