Skip to content

Functional Advisory Board session - 19 mei 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 16 juni 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Eindhoven wil graag een aantal ideeën bespreken ter verbetering van het sensorenregister (zie onderaan).
  • Den Bosch is bezig met een initiatief genaamd "Urban Data Platform". Samen met een aantal studenten is gestart met als belangrijkste doel het inwinnen van data m.b.t. de openbare ruimte (ook sensoren) en deze via het Urban Data Platform ontsluiten. Het plan is om dit te gaan laten draaien op het gemeentelijke netwerk. Wellicht kan dit later ook gekoppeld worden aan SensRNet.
  • Tilburg en Kadaster zijn samen bezig om de installatie van een registry node (volgens de common ground principes) steeds verder te vereenvoudigen ("1-klik-installatie"). Met dit traject wordt ervaring opgedaan waar toekomstige aansluitingen van kunnen profiteren. Tilburg is eerste gemeente die een registry node geïnstalleerd heeft en gaat binnenkort starten met het opvoeren van honderden sensoren.
  • Eindhoven is bezig met de voorbereidingen voor installatie van een registry node.
  • Den Haag heeft interesse getoond (via BrabantStad) en de verwachting is dat dit ergens in juni bekend zal worden of Den Haag zal aansluiten.
  • Amsterdam, waar sensoren heel actueel zijn vanwege de onlangs aangekondigde meldplicht, doet moeite om SensRNet te promoten. Op technisch vlak wordt samengewerkt met Kadaster. Waarschijnlijk zal Amsterdam kiezen voor eigen applicaties die worden aangesloten op de centrale SensRNet-viewer. Daarnaast wil Amsterdam een extra controle het sensor-aanmeld-proces toevoegen waarmee aangiftes van sensoren (van bijvoorbeeld ondernemers) worden bekeken en goed- of afgekeurd. Met een business analist wordt gekeken hoe procedures zouden moeten lopen.
  • Rotterdam heeft een motie aangenomen voor het opstellen van kaders en regels m.b.t. het toepassen van sensoren. Rotterdam is geïnteresseerd in de ervaringen die Amsterdam hiermee heeft opgedaan.
  • Er is een SensRNet (promotie)filmpje in de maak dat hopelijk eind mei 2021 klaar is. T.z.t. zal het gedeeld worden binnen de FAB-groep.
  • Tijdens de Tech-Week van het Kadaster (week 21-2021) zal SensRNet worden gepresenteerd aan Kadaster-medewerkers.
 2. Voortgang en komende sprint (incl. demo) (zie bord)

  • Het bord is bijgewerkt. Besproken is wat er de afgelopen periode is gedaan rond ontwikkeling van SensRNet. De SensRNet software is nu écht open source, d.w.z. specifieke Kadaster huisstijl en software zijn vervangen door open source alternatieven. Hiervan is een korte demo gegeven.

  • Eindhoven heeft een vraag over het opvoeren van velden die momenteel (nog) niet in front-end beschikbaar zijn. T.b.v. het bulk opvoeren van sensoren (m.b.v. de API) is Eindhoven bezig met een voorbeeld excel lijst met een uitleg van de in te voeren parameters en voorbeelden daarvan zodat men dit makkelijker en eenduidger kan invullen. Den Bosch en Utrecht willen hierbij graag helpen want ook zij lopen tegen het probleem aan dat er geen eenduidigheid is bij het invullen van excellijsten t.b.v. het (bulk) opvoeren van sensoren. Er is een overzicht van de bestaande velddefinities beschikbaar. Aanwezigen zijn het erover eens dat een goed en eenvoudig (excel-)voorbeeld noodzakelijk is voor het eenduidig opvoeren (bulk) en dat het ook belangrijk is voor de accpetatie door gebruikers (opvoerders van sensoren). Voor dit onderwerp is een nieuw issue aangemaakt.

  • GitHub biedt de mogelijkheid om op 1 plek de gezamenlijke discussie verder te voeren. Het verzoek is om dat ook voor bovenstaande discussie(s) te gebruiken.

 3. Pilot(s) (Kadaster)

  2 vragen op de agenda:

  Hoe gaan we om met nieuwe aanmeldingen voor de pilot?

  Hoe gaan we om met losse pilot initiatieven?

  Deelnemers vragen zich verder ook af hoe kunnen we meer partijen geïnteresserd krijgen voor de pilot.

  Afgesproken wordt dat we middels dit overleg elkaar op de hoogte houden van "losse" pilot intiatieven om te voorkomen dat de intitatieven, hoewel qua promotie erg welkom, niet door elkaar gaan lopen of elkaar gaan hinderen.

  Een optie is om de pilot formeel binnen de G40 te laten lopen. Er is niet veel nodig om op te schalen naar bijvoorbeeld 12 gemeentes. Dat creëert ook draagvlak en kan als een vliegwiel werken, ook qua financiering. Amsterdam wordt gezien als een los initiatief met specifieke problematiek.

  Formeel is het nu zo: BrabantStad trekt de pilot-initiatieven, de vertegenwoordiger van Nijmegen (in de FAB-groep) is technisch gezien het 1e aanspreekpunt technisch en daarna de Kadaster architect.

 4. Wvttk en Afsluiting

  • Utrecht meldt dat technisch gezien de gemeente kan aanluiten op SensRNet (dit is dus gecheckt) maar dat de financiering nog een probleem is nog tijd zal vergen.
  • Eindhoven vraagt zich af waarom in de viewer is gekozen voor x,y coördinaten terwijl in de documentatie wordt gesproken over een coördinatensysteem op basis van longtidu, latitude. Verwarring voor de gebruiker ligt op de loer en de FAB-groep beaamt dit. Hiervoor is een issue opgevoerd.
  • Tilburg wil graag het excel-voorbeeld van Eindhoven bekijken en Eindhoven beloofd dit te delen ... as is! Zie ook hierboven en het issue hierover.
  • Den Bosch is intern aan het pushen om een registratie node geïnstalleerd te krijgen. Dit gaat stroef maar er gebeurt wel wat.

  Tot zover.