Skip to content

Functional Advisory Board session - 24 maart 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 21 april 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Utrecht
 • Universiteit Wageningen
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Kadaster: Op 25 maart vindt een overleg plaats met BZK waarin de resultaten van het MVP sensorenregister worden getoond en besproken. Dit overleg houdt verband met het door BZK ter beschikking gestelde innovatiebudget.

  • Nijmegen: N.a.v. een opschalingsanalyse door VNG en BZK is ook Nijmegen benaderd voor een interview van een betrokkenen bij het SensRNet project. Het interview duurde ongeveer 1,5 uur en was behoorlijk diepgaand. De informatie is (samen met de impact analyse van het Kadaster) voor VNG en BZK van belang om stappen te kunnen ondernemen voor verdere opschaling van SensRNet.

 2. Voortgang en komende sprint (zie bord)

  Het bord is bijgewerkt. Er wordt een korte demo gegeven. Alle nieuwe elementen m.b.t. het nieuwe datamodel zijn nu doorgevoerd. De laatste loodjes m.b.t. het implementeren van het nieuwe datamodel worden eind volgende week afgerond. Samen met het naar productie brengen van de centrale viewer en een registry node bij de gemeente Tilburg en enkele kleinere issues (zie ook hieronder) vormt dit de afronding van het MVP van SensRNet.

  Nijmegen heeft een voorstel uitgewerkt voor issue#96: met het voorstel worden sensortypen in 2 stappen ingevoerd in de applicatie, een dropdown menu met een grove typering en daarna een 2e dropdwon menu met een detail-typering. Nijmegen zal een excel met het overzicht van de 2 dropdown menu's opsturen en Kadaster zal dit implemetren (binnen MVP-scope) zonder validatie gebeuren (dus vrije tekstvelden).

 3. Hoe gaan we verder...? (Kadaster)

  De agenda bevat 3 vragen:

  • Hoe gaan we de beperkte capaciteit inzetten?

   Het MVP wordt volgens gedocumenteerde scope afgerond. De focus zal vervolgens gaan liggen op de 'uitrolbaarheid' van SensRNet en PR-activiteiten (filmpje maken wordt al gedaan door Kadaster). Benadrukt wordt dat de toegevoegde waarde van de communicatie naar buiten wordt vooral gezien in het verduidelijken van hoe SensRNet er nu uit ziet, hoe het werkt en (heel praktisch) welke velden ingevuld moeten worden. Gevraagd wordt om dit ook op te nemen in het filmpje gemaakt door Kadaster. Doel is volgens Denn Bosch 'een hoog knuffelgehalte'. Verder wordt nog aangegeven dat binnen de verschillende gemeenten nog veel (PR-)werk te verzetten is om SensRNet beter op de kaart te krijgen. Over het algemeen heeft men, ondanks de hindernissen die vaak met gebrek aan tijd hebben te maken, er redelijk vertrouwen in dat dat ook lukt. Een duidelijk filmpje zou erg helpen.

  • Hoe gaan onze overleggen eruit zien?

   Het FAB-overleg zal een 4-wekelijks ritme krijgen, de eerstvolgende op 21 april a.s., wederom (dus) op de woensdag maar dan van 9:00 tot 10:00 uur. Er komt een nieuwe uitnodiging hiervoor.

  • Wat is er nodig om 'meldplicht' waar Amsterdam aan werkt te realiseren in SensRNet?

   Amsterdam heeft Kadaster verzocht om aan te sluiten bij een overleg op 8 april a.s. over de verordening meldingsplicht sensoren. Doel is om gezamenlijk te kijken of een koppeling mogelijk is tussen 2 door Amsterdam ontwikkelde applicaties en SensRNet met betrekking tot die meldingsplicht. Dit wordt dus nog vervolgd.

 4. Opleverdocumenten - MVP en PIA

  Ten behoeve van de Minimum Viable Product (MVP) mijlpaal van SensRNet zijn er nog 2 documenten te bespreken:

  • Document: Privacy Impact Assessment (PIA):

   Door de Kadaster Functionaris Gegevensbeveiliging (FG) is akkoord gegeven op de PIA van SensRNet. Er is een versie 0.8 gedeeld met de FAB-groep. De 1.0 versie wordt gedeeld zodra beschikbaar.

   Er is in dit kader nog discussie over de variaties van algemene emailadressen die ondersteund zouden mogen worden om persoonlijke adressen te voorkomen. Dit is vastgelegd in issue#162. Daarbij wordt nog opgemerkt dat je een piepsysteem zou kunnen maken (á la "mail naar sensrnet@kadaster.nl") bij twijfelgevallen.

  • Document: Minimal Viable Product (MVP):

   Er is inmiddels een 1.0 versie van het "Opleverdocument MVP Nationaal Sensorenregister" beschikbaar, ook in GitHub. Het document is in de vorige twee edities van het FAB uitgebreid inhoudelijk besproken. Er zijn op dit moment geen opmerkingen vanuit het FAB. Afgesproken is dat vragen en opmerkingen tot 29 maart kunnen worden ingebracht. Deze eventuele opmerkingen zullen worden verwerkt en teruggekoppeld. Deze versie van het document wordt dan als definitief beschouwd.

   Het verzoek aan de deelnemers is om hun vragen voor doorontwikkeling te verzamelen en te delen met de FAB groep in issue#163.

  • M.b.t. het MVP, de applicatie:

   Vraag Utrecht: wanneer is een demo versie van SensRNet beschikbaar.

   Antw: Eerst zullen de werkzaamheden aan het datamodel worden afgerond, daarna volgt installatie op productie incl. een test- en demo omgeving. De testomgeving kan ook als demo omgeving worden gebruikt maar is daarvoor minder geschikt vanwege o.a. een grotere downtime. We verwachten eind volgende week (week 13-2021) een demo omgeving beschikbaar te hebben waarin alle componenten (registry node, central viewer) beschikbaar zijn.

   Vraag Utrecht: is het mogelijk om een pakket (bedoeld wordt: centrale viewer én registry node) af te nemen terwijl later de registry node in eigen beheer wordt genomen?

   Antw: Dit valt niet binnen de scope van het MVP maar als de vraag vanuit de groep komt dan kan dit wel gerealiseerd worden in de (nabije) toekomst. Mits natuurlijk ook de uren en geld beschikbaar worden gesteld. Er zijn mogelijkheden maar vooral beheervragen zullen wel eerst duidelijk moeten worden zoals: wie is verantwoordelijk voor beheer bij een 'pakket'. Zie ook de netwerk-documentatie.

 5. Wvttk en Afsluiting

  Geen bijzonderheden.