Skip to content

Functional Advisory Board session - 10 februari 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 24 februari

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Kadaster heeft samen met Tilburg tijdens de Fieldlab Hackathon van CommonGround.nl een demo gegeven van de installatie/werking van SensRNet op een Haven/NLX platform.
  • Kadaster zal een presentatie verzorgen over SensRNet voor het IPO.
  • Informatie en documentatie over SensRNet is nu op een meer gebruikers vriendelijke manier beschikbaar via deze link.
 2. Stand van zaken huidige en komende sprint (zie bord)

  Het bord is bijgewerkt.

  In de komende 2 weken zal ook het bijwerken van de code naar de laatste versie van het datamodel worden opgepakt. Een belangrijke stap in het realiseren van het Minimal Viable Product (MVP) van het sensorenregister.

 3. Stand van zaken rond ‘Organisation’ mbt vraag over ‘rechtspersoon’ (Kadaster)

  Kadaster heeft de status toegelicht rond het vraagstuk over 'rechtspersoon' => Issue home#110

  Voorstel om Rechtspersoon in het datamodel op te nemen en vooralsnog op het scherm Organisatie te tonen, want de term Rechtspersoon kan bij burgers vragen oproepen. Vooralsnog registreren we alleen organisaties, geen particulieren.

  Besluiten, zoals besproken in FAB's van 28/1 en 10/2:

  • Organisation blijft op het scherm, maar wordt Legal Entity in het datamodel. Nederlands: Organisatie resp. Rechtspersoon.
  • Legal Entity krijgt de eigenschappen: Id, name, Website, Role (id, naam, website, rol).
  • Type organisatie wordt niet vastgelegd voor dit MVP.
  • Particulieren kunnen geen sensor registreren.
 4. Innovatiebudget BZK en ‘beloftes’ (Kadaster)

  In het indieningsformulier voor het Innovatiebudget Digital Overheid BZK hebben is vermeld dat we ook aandacht gaan besteden aan de eindgebruikers incl. burgers. Om de gebruiksvriendelijkheid van het sensorenregister en de viewer te toetsen zou allereerst implementatie en registratie van sensoren moeten plaatsvinden. Zo ver zijn we echter nog niet. Er is een oproep gedaan om vrijwilligers te vinden die met dit onderdeel binnenkort aan de slag willen gaan. In eerste instantie was het idee dit te laten doen door professionals en het daarna breder op te pakken bijvoorbeeld met behulp van de Waag community.

 5. Toetsing MVP (waar staan we eind Q1 2021?) – op verzoek van gemeente Eindhoven

  Op basis van een vorig jaar (begin 2020) opgesteld document rond wat een Minimum Viable Product (MVP) voor SensRNet zou moeten omvatten is door Kadaster gekeken naar de realisatie tot nu toe ten opzichte van dit document. Dit document had als doel de grote lijnen te schetsen voor de realisatie van het toekomstige product en is samengesteld door adviseurs en beidsmedewerkers vanuit een puur functioneel oogpunt zonder technisch kader.

  Kadaster heeft aangegeven hoe op dit moment de zaken uit dit document zijn geïnterpreteerd en gerealiseerd of gepland om te realiseren. Daaruit blijkt enerzijds dat het document erg veel ruimte laat voor eigen interpretatie (niet SMART opgesteld) maar dat anderzijds veel 'must haves' al zijn gerealiseerd of binnenkort worden gerealiseerd. Er zal de komende tijd nog energie worden gestoken in de communicatie naar de andere SensRNet-groepen over dit document en of en hoe het gebruikt kan worden voor het vaststellen van het MVP van SensRNet.

 6. Wvttk en Afsluiting

  Geen bijzonderheden.