Skip to content

Functional Advisory Board session - 27 januari 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 10 februari

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Privacy Impact Assessment (PIA) gaat in februari uitgevoerd worden, home#127

  Opmerkingen/Vragen

  • Kan de hoogte van een sensor gerelateerd worden aan bv. NAP? => Issue home#128
  • Vanwege een (eventuele) meldplicht sensoren voor overheden en bedrijven is het handig een sensor een voorlopige status toe te kennen waarmee de sensor wel/niet gedeeld wordt in het netwerk. Omdat de meldplicht (nog) niet voor particulieren geldt zou ook een (voorlopig grijs) vakje "Particulier" handig kunnen zijn zodat duidelijk is bij het invoeren dat particulieren die meldplicht niet hebben (dit laatste valt wel buiten de scope van het MVP). => Issue home#129
  • Kan (binnen de scope van MVP) een sensor gekoppeld worden aan een bestaand (BGT-)object (incl. tonen van de BGT-kaart)? => Issue home#130
 2. Stand van zaken huidige en komende sprint (zie bord)

  Het bord is bijgewerkt.

  Discussie (wederom) rondom welke sensoren (van wie) in het sensorenregister vastgelegd zijn cq moeten worden. In scope van het MVP-project zijn alleen overheden als eigenaar van sensoren. Wel is vanaf het begin benoemd dat bedrijven en landelijke overheden en uiteindelijk ook burgers/particulieren sensoren moeten kunnen opvoeren.

 3. Terugkoppeling van de MVP stakeholder-sessie van 26-01-2021

  Vanuit Kadaster wordt nog een (kort) verslag gemaakt dat met de stakeholders (en dus ook met de FAB-groep) gedeeld zal worden, => Issue home#131

 4. Stand van zaken rond de Meldingsplicht (Gemeente Amsterdam)

  In het College van B&W van Gemeente Amsterdam is gisteren (dd 26-01-2021) de meldplicht voor het registreren van sensoren geaccepteerd. Dit geldt voor overheden en bedrijven, niet voor burgers/particulieren.

  Gemeente Amsterdam organiseert een burgerenquĂȘte om te onderzoeken welke informatie burgers zouden verwachten of wensen in een sensorenregister.

  De datamodellen die nu gebruikt worden in de verschillende registraties van Gemeente Amsterdam zijn gedeeld met de 'datamodellen club'. De vraag van Amsterdam is of de velden die voor verwerking van persoonsgegevens verplicht zijn, ook verplicht in het datamodel kunnen worden opgenomen.

  Het 'SensRNet datamodel' is en blijft een 'algemene deler' van alle datamodellen. We zullen moeten onderzoeken wat de verschillen zijn tussen alle datamodellen en hoe we de verschillen zouden kunnen overbruggen.

  De decentrale opzet maakt het wel mogelijk om in eigen Registry Node implementaties / integraties te realiseren naar eigen smaak. De vraag die we (blijvend) zullen moeten onderzoeken en ervaren is hoe we wel gestandaardiseerde informatie te kunnen blijven uitwisselen.

 5. Datamodel issues?

  Hier is met name verder gesproken over type sensoren en type eigenaren van sensoren.

  Type sensoren:

  Voorlopig (MVP) blijven we schiften met behulp van 2 centrale vragen als uitgangspunt voor het opvoeren van sensoren: 1. Kan een sensor een burger als object zien? 2. Registreert de sensor de openbare ruimte?

 6. Wvttk en Afsluiting

  Asset Management Systeem die integreert met SensRNet is zeer gewenst. Is de Object Registratie die in Common Ground ontwikkeld wordt een goed alternatief? Er wordt hierover binnen de FAB-groep informatie gedeeld n.a.v. deze discussie.