Skip to content

Functional Advisory Board session - 13 januari 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

LET OP! Op 26 januari is de (online) bijeenkomst/kennissessie "MVP Sensorenregister (SensRNet)"

Volgende FAB-overleg is op 27 januari

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 • Mededelingen

 • Terugkoppeling Governance Initiation Group

  Vanuit Kadaster wordt een korte update gegeven over de contacten met BZK en VNG waaruit blijkt dat er consensus is over het voortzetten van het initiatief van een landelijke sensorenregistratie ook ná het eerste kwartaal van 2021. De activiteiten zijn nu gericht op het beantwoorden van veel vragen die door betrokken partijen zijn gesteld. Partijen hebben deze antwoorden nodig om binnen hun eigen organisatie goedkeuring en draagvlak te krijgen voor de voortzetting. De vragen zijn heel divers (bv jurisdisch, privacy, technisch, financieel). Een subset van de vragen zal beantwoord kunnen worden door de ontwikkelgroep van SensRNet en deze zullen spoedig onze kant op komen.

  • Onderwerp 1: Financiering & Innovatie
  • Onderwerp 2: Kaders & Wetgeving
  • Onderwerp 3: Projectorganisatie & Stakeholder management
  • Betrokken bestuurders vanuit stakeholders en community
 • CityDeal kennismaking en demo is geweest. Hier zijn zeker raakvlakken op gebied van verordening (zie ook Modelverordening) en later wellicht in functionaliteit (en governance?)

 • Terugkoppeling Users / Pilot Group

  • Geen nieuws te melden ... anders dat installatie bij een gemeente niet direct in zicht is
 • korte status update + update afgelopen sprint (zie bord)

 • Datamodel issues / onderwerpen

 • issue home#100 isPublic is al besloten, maar moet nog vertaald worden naar nieuwe stories voor development team

 • issue home#99 dataQuality is uitgebreid besproken ... maar niet zo gemakkelijk te definiëren. Is hier een keurmerk (CE? KIWA?) gewenst / noodzakelijk / mogelijk? Of wordt dit bepaald vanuit de (echte) data (uit de sensoren) zelf icm referentiemetingen? Welk instituut kan dat bepalen dan?

 • issue home#110 organisation die wordt vastgelegd bij een sensor. Is dat (ooit) een burger? Heet dat (in het datamodel) dan organisation of toch anders? Burgers gaan eerst (zeker in MVP) geen sensoren toevoegen en is de scope beperkt tot overheden; daar past organisation prima bij.

  Zegt de organisation van een sensor nog iets over de (data)kwaliteit (home#99 dataQuality)?

 • issue home#100 isPublic is al besloten, maar moet nog vertaald worden naar nieuwe stories voor development team

 • 'Netwerk design options' zijn kort besproken en komen later nogmaals aan bod. Hieronder toch even toegelicht, waarbij duidelijk mag zijn, dat er geen urgentie is om nu een keuze te maken. Dit is meer ter illustratie en beeldvorming bedoeld.

SensRNet is een netwerk van nodes die gezamenlijk de registratie vormen (zie Key Concepts en Architecture). Dat geeft flexibiliteit en mogelijkheden om te kiezen voor verschillende 'netwerk opties' ... of eigenlijk, juist niet (nú) te kiezen, maar om het netwerk te laten ontstaan, waarbij onderstaande opties voorbeelden zijn van hoe de eindsituatie zou kunnen zijn:

 1. Registry Node per gemeente -> ca. 350+ nodes
 2. Registry Node per afdeling per gemeente -> ca. 1000+ nodes
 3. Registry Node per provincie -> ca. 12+ nodes
 4. Registry Node per provincie + de grote steden -> ca. 20+ nodes
 5. Enige mix van bovenstaande -> ca. 12 - 1000+ nodes
 6. Centrale Registry Node -> 2 nodes (mutatie en informatie kant)

Nr. 6 is als mogelijkheid toegevoegd omdat de architectuur dat technisch toelaat. Er is echter bewust gekozen om uit te gaan van een decentrale opzet om het mogelijk te maken eigen ontwikkelde software, integratie met eigen systemen, commerciële software te gebruiken per gemeente (of anderzins bronhouder). Door te kiezen voor een centrale 'netwerk optie' worden die baten niet gerealiseerd.