Skip to content

Functional Advisory Board session - 16 december 2020

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

LET OP! Volgende FAB overleg op 23 december komt te vervallen

2021 volgende FAB is op 13 januari (en dan 2-wekelijks)

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 • korte status update + update afgelopen sprint (zie bord)

 • Vandaag komen MinBZK en Kadaster bij elkaar om het belang van een sensorenregister te bespreken

  Tip: Betrek KOOP daar ook bij

 • CityDeal contacten

 • Welkom aan nieuwe deelnemer vanuit Gemeente Eindhoven

 • FAB overleggen worden doorgepland in 2021

 • Terugkoppeling Governance Initiation Group

  • Onderwerp 1: Financiering & Innovatie
  • Onderwerp 2: Kaders & Wetgeving
  • Onderwerp 3: Projectorganisatie & Stakeholder management
  • Betrokken bestuurders vanuit stakeholders en community
 • Terugkoppeling Users / Pilot Group

  • SoftwareOne heeft aanbieding gedaan voor opbouwen kennis van beheerders en begeleiding om tot een High Level Design te komen
  • Tilburg gaat zelf SensRNet Registry Node software draaien op Azure onder eigen beheer
 • Terugkoppeling Datamodellengroep

  • Input van Gemeente Utrecht verwerkt in definities
  • Gewerkt aan definities en open issues
  • Definities worden binnenkort op GitHub gepubliceerd (PR#72)
 • Datamodel issues / onderwerpen

 • Centrale entiteit Datastream ipv Sensor in het datamodel; dat is meer gelijk aan de SensorThingsAPI

  Dat wat een burger ziet van een sensor, is 'het kastje' en 'de data', resp. Thing en Datastream. De sensor lijkt meer optioneel in het datamodel wat een abstractie is van de werkelijkheid. Dus we spreken over het sensorenregister ... maar het gaat vooral om 'het kastje' en 'de datastroom' ;-) 'Sensor' in deze duidt meer op de verzameling van metadata dan het onderdeel dat 'senst'.

  SensRNet

  Vanuit de overheid is er een besluitvormingsproces waarin bepaald wordt dat een 'sensor' - de Datastream dus - een 'doel' ondersteunt. Het doel heeft te veel verschillende vormen en voorkomens en is daarmee abstract. Er is altijd een (vorm van een) besluitvormingsproces waarin wordt bepaald en vastgelegd onder welke voorwaarden 'gesenst' mag worden. Dit wordt in het datamodel vertaald naar Observation (NL: Waarneming). Dit sluit aan bij de SensorThingsAPI.

  SensRNet

 • Themes zijn nu gekoppeld aan Observation ipv Datastream aangezien deze behoren bij 'het doel' (en besluitvormingsproces).

  Er zijn meerdere Themes te koppelen en dragen vooral bij aan het vinden van de informatie die je zoekt (in de publicatie)

 • home#98 nieuwe eigenschap van datastream -> ContainsPIData

  Is grotendeels al verwerkt in het nieuwe datamodel.

  Als de anonimisering onderdeel is van de sensor, dan bevat de datastroom geen persoonsgevensverwerking. Als anonimisering onderdeel is van de de datastroom - het vindt plaats buiten de sensor - dan is er wel sprake van persoonsgegevensverwerking.

 • home#99 'dataquality' -> keurmerk?

  Data kwaliteit: Hoe definitiƫren we dat? Wat stelt dit voor? Is dit gekoppeld aan de data zelf? Is dit een afwijking die 'ergens' door wordt bepaald? Is dit een klasseverdeling in 'professioneel', 'semi-professioneel',

  Er zitten objectieve aspecten en subjectieve aspecten aan data kwaliteit.

  Handreiking 'Gegevenskwaliteit' kan misschien helpen?

  CE keurmerk als data - aan sensor - vastleggen, lijkt wel een goede optie. Wat dat betekent voor data kwaliteit hangt af van de context waarin 'hoog / middel / laag', kan niet generiek bepaald worden.

  Wat is voor het MVP reƫel?

 • home#100 'isPublic'

  Is de sensordata open data? Als dat zo is, is dat ook beschikbaar als open data? Het effect is dan dat de sensordata 'public' is. Als

  • Sensor metadata is public of geheim -> isPublic
  • Sensor data is public of geheim -> isOpenData
  • Een link naar sensor data staat los van isOpenData, want het verwijzen naar de data heeft toegevoegde waarde voor meer dan alleen transparantie (bijv. voor andere overheden of bedrijven die wel toegang hebben, waar de data ook staat). In de presentatie aan de burger worden geen links getoond als de data niet open data is.
 • home#102 'supplier' en 'manufacturer' beide in datamodel -> akkoord