Skip to content

Functional Advisory Board session #2 - 2 december 2020

(Dutch only)

Vandaag hebben we de derde sessie van het Functional Advisory Board, 'het FAB', gehad. Goeie inhoudelijke discussies met name over datamodellen.

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 • korte status update + update afgelopen sprint (zie bord)

 • op 1 december bijenkomst en presentatie aan Politie; er komt vervolg gesprek (foucus techniek, architectuur)

 • afspraak gepland voor IPO (januari?)

 • Gemeente Rotterdam: op korte termijn gaan we een aantal acties uitzetten om een sensorstrategie te uitwerken. In die strategie zit onder andere een sensor/IoT-architectuur waarin we de semantiek gaan bepalen die we willen gebruiken. Dit raakt SensRNet.

 • datamodel issues besproken:

 • home#97 'theme' verplaatsen naar datastream en categoriseren obv TOP 1.1

  -> besluit: akkoord

 • home#94 SensRNet IDs

  -> als unieke referentie in SensRNet en referenties van andere systemen, zoals MAC-adres en misschien CityID als extra referenties toevoegen; moet nog verder worden uitgewerkt

 • home#95 'aim' van sensor --> 'legal ground' van datastream

  -> besluit: akkoord, als doel ergens anders vastgelegd wordt. Is het voor MVP voldoende om daar theme (home#97) voor te gebruiken? Dat kan op een later moment wellicht uitgebreid worden met #77 ObservedProperty of FeatureOfInterest

 • home#96 samenvoegen Type en alle Typedetails + beperken tot technische types

  -> besluit: akkoord, nu verwerking in code en documentatie

 • home#93 locatie als in de SensorThingsAPI gebruiken

  -> besluit: akkoord dat we locatie als array [x, y, z] gaan gebruiken. In de code is dit (meestal?) al het geval; in de documentatie moet het nog worden aangepast.

  Rondom locatie kwam ter sprake dat er ook geheime sensoren (home#8) en sensoren van burgers ooit eens in het register toegevoegd gaan worden en dan is een precieze locatie onwenselijk ... maar wel enige indicatie. Daarvoor is issue home#107 toegevoegd met daarin de suggestie om als locatie het midden van de ObservationArea (zie ook home#104) te gebruiken in de kaart viewer. Dat betekent dat het veld location optioneel moet zijn in het datamodel.