Skip to content

Users Group / Pilotgroep session #3 - 27 november 2020

(Dutch only)

Dit zijn de notes van het overleg op 27 november 2020 van de Pilotgroep, de eerste vorm van de Users Group.

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Breda
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven (initiator)
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster
 • [gast] SoftwareOne

Notes

SoftwareOne is leverancier / aannemer bij veel van de betrokken gemeentes en Kadaster. Zij hebben MS Azure kennis en kunde in huis om ons allen te helpen bij het opzetten van een eerste omgeving.

We hebben gesproken over:

Dit betreft vooral het juist inrichten van abonnementen en subscriptions in Azure zodat kosten en scheiding van verantwoordelijkheden goed zijn ingericht.

 • het opzetten en inrichten van een AKS cluster voor SensRNet volgens het Deployment cookbook (en later public gemaakte Ops repo)

 • hoe zou SoftwareOne hierbij kunnen helpen cq in kunnen voorzien? SoftwareOne komt binnen twee weken terug met een voorstel.

Extra vraag: Kunnen jullie een open source aanbod doen? Antwoord: Jazeker! :-)

En verder: Afgelopen weken gesprekken om business Eindhoven, PNB en Helmond aan te haken positief

Gemeente Breda

 • business owner is weer een stapje dichterbij ... maar is er nog niet echt

Gemeente Eindhoven

 • Eigenaarschap secorhoofd Ruimtelijk Domein/Ruimtelijke Uitvoering, structureel budget, 'frisse en slimme meid' vanuit business FAB/Geo hoek+ borging beheer

Note: To Be Confirmed!

 • Q&A SensRNet-aaS met Marc en SW1 => 1e aanpak/voorstel

 • HELMOND

 • 18-11 met Gemeente Helmond. Er is geen 'smart' architect beschikbaar in Helmond nu.

 • Vragen input 'functie profiel' om te gebruiken voor vacature

 • Provincie Noord-Brabant (PNB):

 • Op 16-11 gesprek met Provincie Noord-Brabant. Follow-up/commitmnent toen niet helder

 • Op 26-11 nadere kennismaking met nieuwe Enterprise Architect. Wordt vervolgd.

Gemeente Den Bosch

 • ...

Gemeente Tilburg

 • ...

Kadaster

 • inrichting eigen omgeving loopt moeizamer dan verwacht / gewenst ... maar loopt wel door ...