Skip to content

Functional Advisory Board session #2 - 18 november 2020

(Dutch only)

Vandaag hebben we de tweede sessie van het Functional Advisory Board, 'het FAB', gehad. Al veel meer inhoudelijke discussies. Top!

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster (initiator)

Notes

Het eerste gedeelte was plenair waarin we een updates en aantal mededelingen hebben gehad vanuit Kadaster:

 • Sensorthings definities en omschrijvingen (excel document) door gem. Nijmegen gemaakt en gedeeld
 • IPO-IDA enthousiast om het landelijk sensorregister een plek te geven, presentatie en kennismakingsgesprek komt rond januari
 • Er komt in december een presentatie over SenSRNet voor Politie
 • Inzicht nodig welke andere groepen (governance, implementatie) met SenSRNet bezig zijn; welke stappen /besluiten zijn er concreet al genomen
 • Innovatie budget BZK is (bijna) binnen ;)

Vervolgens zijn we in twee groepjes uiteen gegaan om specifieke onderwerpen te bespreken:

Functionals

Er waren twee thema's ter discussie voorgesteld: 1) Welke soorten / typen sensoren als eerste geregistreerd gaan worden (dus gericht op eerste gebruik) 2) Integratie van assetmanagement en sensorenregister

Bevindingen en reacties: - Voor de 'marketing' van een nieuw sensorenregister is het van groot belang de nut & noodzaak heel helder op papier te hebben staan: de Product Vision is wellicht een goede start - Gevoelig punt ligt bij sensoren die persoonsgegevens verwerken (camera's, wifi beacons, tracers etc.). Let wel: er is een groot verschil tussen vastleggen en verwerken. Het is belangrijk dit goed in kaart te brengen en volledig transparant te zijn over het doel dat met deze sensoren wordt nagestreefd. De schijn van verwerking van persoonsgegevens is al genoeg reden voor veel discussies. - Zie ook implementatievoorbeeld Amsterdam https://maps.amsterdam.nl/privacy/ - In Tilburg is men gestart met crowd management via warmtebeeld camera's - In Amsterdam is een Sensordataverordening in de maak, met daarbij een meldplicht - Verschillende afdelingen binnen een gemeente beheren verschillende sensoren, soms is er geen overzicht en helderheid wie wat doet - Assetmanagement nu nog in de vorm van een Excel lijst bij sommige gemeentes - Soorten sensoren voor 1e implementatie en inscope MVP: - Vaste sensoren (mobiel valt buiten scope MVP) die gemeenten 'zelf' ophangen/installeren - Voor de inwoners zijn sensoren die luchtkwaliteit meten van belang

Data modellen

We hebben besproken of de SensorThingsAPI een goede basis is, wat het 'centrum' is waarop SensRNet gebaseerd zou moeten zijn (sensor, datastream of observed property) en detail entiteiten. Dit is terug te vinden in de volgende issues:

 • home#77 Datamodel: ObservedProperty vs FeatureOfInterest
 • home#74 Lijst verzamelen van type ObservedProperty (bijv. bij CBS of data.overheid.nl; meer details in issue)
 • home#75 Opvolging voor naar home#74 om te filteren welke thema's voor een MVP meest relevant zijn

We hebben ook nog benoemd dat het goed is om bij (een) grote leverancier informatie op te halen over hoe zij metadata modelleren en hoe integratie tussen hun systeem en SensRNet mogelijk zou kunnen worden (home#76)