Skip to content

Users Group / Pilotgroep session #2 - 13 november 2020

(Dutch only)

Dit zijn de notes van het overleg op 13 november 2020 van de Pilotgroep, de eerste vorm van de Users Group.

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Breda
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven (initiator)
 • Gemeente Tilburg
 • Kadaster

Notes

In alle gemeentes wordt gezocht naar business owner voor een sensorenregister en bijbehorende applicatie(s) en infrastructuur:

Gemeente Breda

 • zoektocht loopt in positieve richting ... maar is nog niet klaar

Gemeente Eindhoven

 • binnenkort gesprekken met business van Gemeente Eindhoven, Provincie Noord Brabant en Gemeente Helmond

Gemeente Den Bosch

 • moeilijk om toezeggingen te doen

Gemeente Tilburg

 • business owner gevonden! -> verbinding verloopt via FAB
 • Innovation Lab Lead haakt aan -> in contact brengen met Kadaster

Kadaster

 • Deployment cookbook opgesteld voor bronhouders / kennisdeling
 • inrichting eigen omgeving loopt (en heeft nog wel even doorlooptijd nodig ivm (oa) certificaten, DNS e.d.)
 • domeinnaam sensorenregister.nl is geregistreerd