Skip to content

Users Group / Pilotgroep session #1 - 28 oktober 2020

(Dutch only)

Vandaag hebben we de eerste sessie van het Users Group gehad, die in deze opstartfase Pilotgroep heet. Leuk begin, hoewel we toch online samen moesten komen ipv fysiek ivm #corona, in prettige sfeer om tot actie en implementatie (installatie) te komen.

Attendees

(in alfabetische volgorde)

  • Gemeente Breda
  • Gemeente Den Bosch
  • Gemeente Eindhoven (initiator)
  • Gemeente Tilburg
  • Kadaster

Notes

Vanuit Gemeente Eindhoven is een samenvatting gegeven van de opdracht waar we voor staan, de vraagstukken rondom cloud en on premise infrastructuur en platform keuzes.

Vanuit Kadaster is de richting aangegeven om de software (componenten) als containers op Kubernetes uit te rollen. Bij cloud providers zijn daar 'managed Kubernetes services' voor en gezien de huidige contacten en contracten, ligt AKS voor de hand.

Zie ook Deployment documentatie

Alle betrokkenen geven aan wel met inrichting van (oa) MS Azure bezig te zijn, maar niet klaar is voor deze installatie / deployment. Wel is dit voor SensRNet een juiste richting.